skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

Com ja els vam informar, el Reglament (UE) núm. 2015/2424 del Parlament Europeu i del Consell,  pel qual es va modificar el Reglament (CE) núm. 207/2009 de 26 de febrer de 2009 sobre la marca comunitària, va ser publicat el 16 de desembre de 2015.

L’esmentat Reglament va entrar en vigor, en part, el 23 de març de 2016 i va comportar alguns canvis amb efectes immediats, com per exemple:

  • El nom de l’Oficina va passar d’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OAMI) a Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).
  • El nom de la marca administrada per l’Oficina va passar de “marca comunitària” a “marca de la Unió Europea”.
  • El sistema de taxes aplicables a les marques va variar, abaixant-se alguns imports i modificant-se l’estructura de les taxes de sol·licitud, de manera que la taxa única per a tres classes va desaparèixer.
  • També es van introduir canvis en els procediments d’examen, observacions de tercers, oposició, nul·litat i recurs.

Algunes de les disposicions del Reglament núm. 2015/2424 no van entrar en vigor en aquell moment, sinó que ho faran a partir de l’1 d’octubre de 2017. Els canvis més rellevants són els següents:

  • Ja no serà necessari el requisit de representació gràfica per als signes o mitjans susceptibles de constituir una marca. Això significa que podran representar-se de qualsevol manera que es consideri adequada, sempre que la representació sigui clara, precisa, completa en sí mateixa, fàcilment accessible, intel·ligible, duradora i objectiva. Per exemple, s’inclourien, d’acord amb la tecnologia existent, arxius MP3 o MP4.
  • Serà possible sol·licitar marques de certificació en l’àmbit de la UE. La marca de certificació és aquella que «permeti distingir els productes o serveis que el titular de la marca certifica pel que fa als materials, el mètode de fabricació dels productes o de prestació dels serveis, la qualitat, la precisió o altres característiques, amb excepció de la procedència geogràfica, dels productes i serveis que no obtinguin aquesta certificació».
  • S’aplicaran alguns canvis de procediment, com la reivindicació de prioritat segons el Conveni de la Unió de París, que a partir d’ara haurà de fer-se sempre amb la presentació de la sol·licitud; l’adquisició de caràcter distintiu d’una marca com a pretensió subsidiària, que també podrà reivindicar-se posteriorment a la data de sol·licitud de la marca; les indicacions geogràfiques constituiran motius relatius en oposicions i procediments de nul·litat; es reestructuren alguns requisits en procediments d’oposició y nul·litat; no serà obligatori traduir les proves a la llengua del procediment si els documents estan en alguna de les llengües oficiales de la UE, llevat que es requereixi expressament, etc.

Aquests canvis en la pràctica administrativa i d’examen tenen per objectiu dotar el sistema de més eficiència, claredat i congruència.

El 14 de juny de 2017 es va publicar el Reglament (UE) núm. 2017/1001 del Parlament Europeu i del Consell sobre la marca de la Unió Europea, que consisteix en una versió codificada amb el text complet de la reforma i entrarà totalment en vigor l’1 d’octubre de 2017.

El text del nou Reglament en les diferents llengües de la UE està disponible en el següent enllaç:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.154.01.0001.01.ENG

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Back To Top