Advertiment sobre el registre de noms de domini a Àsia

Estem rebent moltes consultes referents a propostes o avisos sobre registres de noms de domini (NdD) sota les extensions corresponents a països asiàtics (.cn, .hk, .asia, .tw, etc.) realitzats per pretesos registradors de la zona, en particular de la Xina i Hong Kong. En la nostra opinió, es tracta d’una pràctica comercial qüestionable o fins i tot fraudulenta.

Aquesta pràctica consisteix en el següent: després de verificar en els corresponents registres que un determinat NdD –coincident amb una marca existent- no està registrat, una firma que diu ser registradora de NdD a Àsia, envia un missatge de correu electrònic al titular de la marca registrada per avisar-lo que un tercer pretén registrar diferents NdD dels quals la denominació coincideix amb la marca protegida. D’aquesta manera, el pretès registrador sembla actuar de bona fe i vetllar pels drets del titular de la marca registrada, quan en realitat l’únic que pretén és inquietar-lo per intentar que registri un paquet de NdD (per un període de 5-10 anys i un import econòmic elevat).

Hem comprovat que, si el destinatari contesta el missatge, el pretès registrador ràpidament registra al seu nom els NdD en qüestió –amb la qual cosa s’assegura una posició de força- i posteriorment inicia una negociació per a la venda del paquet de NdD.

Si per raons pràctiques tenen vostès interès a registrar NdD sota extensions de països estrangers, la nostra oficina pot encarregar-se de la seva tramitació actuant directament davant dels Registradors oficials de cada país o bé mitjançant la nostra xarxa de corresponsals acreditats.

S’ha de tenir en compte, en qualsevol cas, que actualment existeixen més de 200 extensions territorials de NdD (a més d’altres de tipus genèric) i que la millor manera de protecció enfront de registres abusius és la protecció internacional de les seves marques.