skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es
Decisió De L’Alta Cambra De Recursos De L’Oficina Europea De Patents En L’assumpte G3/19: Les Plantes I Els Animals Obtinguts Exclusivament Per Procediments Essencialment Biològics No Són Patentables

El passat 14 de maig del 2020 l’Alta Cambra de Recursos (ACR) de l’Oficina Europea de Patents va emetre una decisió rellevant en l’assumpte G3/19 que clarifica la controvertida qüestió de la patentabilitat de les plantes i els animals obtinguts exclusivament per procediments essencialment biològics.

En aquesta decisió, l’ACR dictamina que no són patentables les plantes i els animals obtinguts exclusivament per procediments essencialment biològics.

L’ACR rectifica així la posició que ella mateixa havia adoptat anteriorment en els assumptes G2/12 i G2/13 (“Broccoli / Tomatoes II”) i resol que l’article 53(b) del Conveni sobre Concessió de Patents Europees (CPE) ha de ser interpretat a la llum de la nova regla 28(2) del Reglament d’Execució del CPE, en el sentit que exclou de patentabilitat no només els procediments essencialment biològics per a l’obtenció de plantes i animals, esmentats a l’article 53(b), sinó també les plantes i els animals obtinguts exclusivament per aquests procediments.

En els citats assumptes G2/12 i G2/13, l’ACR havia interpretat que l’exclusió de patentabilitat dels procediments essencialment biològics per a l’obtenció de plantes i animals segons l’article 53(b) del CPE no s’estenia als productes obtinguts exclusivament mitjançant aquests procediments.

Aquest canvi d’interpretació de l’article 53(b) del CPE per part de l’ACR ha estat provocat per una sèrie d’esdeveniments en els àmbits reglamentari i jurisprudencial:

  • En les decisions dels assumptes G2/12 i G2/13 (“Broccoli / Tomatoes II”), de data 25.03.2015, l’ACR va interpretar que l’article 53(b) del CPE exclou de patentabilitat els procediments essencialment biològics per a l’obtenció de plantes i animals, però no exclou de patentabilitat les plantes i animals obtinguts exclusivament por aquests procediments. D’acord amb aquesta interpretació, les plantes i animals obtinguts exclusivament per procediments essencialment biològics podien ser objecte d’una patent europea d’acord amb el CPE.
  • Aquesta interpretació de l’ACR va ser molt criticada en àmbits polítics de la Unió Europea i va provocar un pronunciament (no vinculant) de la Comissió Europea (CE) a instàncies del Parlament Europeu. En una nota publicada el 08.11.2016, la CE va declarar que la intenció del legislador quan va adoptar la Directiva 98/44/EC (l’article 4 de la qual té un contingut equivalent al de l’article 53(b) del CPE) era excloure de patentabilitat les plantes i els animals, així com les parts d’aquests, obtinguts exclusivament per procediments essencialment biològics.
  • El Consell d’Administració de l’OEP va introduir aleshores una nova regla 28(2) en el Reglament d’Execució del CPE, que respon a una interpretació de l’article 53(b) del CPE i estableix que aquest article impedeix la concessió d’una patent europea per a plantes i animals obtinguts exclusivament per procediments essencialment biològics. La nova regla 28(2) va entrar en vigor l’01.07.2017 i la seva introducció va ser criticada en l’esfera jurídica perquè suposava, de fet, una modificació del CPE, per via interpretativa i a través del Reglament, quan s’hauria d’haver realitzat per mitjà d’una reforma del CPE per part dels Estats membres.
  • Posteriorment, el 05.12.2018 una Cambra de Recursos Tècnica de l’OEP (assumpte T 1063/18; “Pepper”) va decidir que la nova regla 28 (2) entrava en conflicte amb l’article 53 (b) del CPE i que, conseqüentment, havia de prevaldre la interpretació que d’aquest article havia realitzat l’ACR en els assumptes G2/12 i G2/13 (“Broccoli / Tomatoes II”).
  • Aquesta situació va dur el President de l’OEP a plantejar de bell nous la qüestió prop de l’ACR, obrint així l’assumpte G3/19 sobre el qual aquesta acaba de pronunciar-se. Com hem vist, a la seva decisió l’ACR ha modificat la interpretació de l’article 53(b) que havia adoptat anteriorment en els assumptes G2/12 i G2/13 (“Broccoli / Tomatoes II”), de manera que la nova interpretació emesa en relació amb l’assumpte G3/19 exclou de patentabilitat les plantes i animals obtinguts exclusivament per procediments essencialment biològics i està en línia amb el pronunciament de la CE sobre la Directiva 98/44/EC.

La decisió de l’ACR en l’assumpte G3/19 estableix que la nova interpretació de l’article 53(b) del CPE no té efectes retroactius en les patents europees que van ser concedides abans de l’01.07.2017 i que contenen reivindicacions referents a plantes o animals obtinguts exclusivament per procediments essencialment biològics, ni en les sol·licituds de patent europea presentades abans d’aquella data. Per tant, aquestes patents europees concedides o sol·licitades prèviament continuaran en vigor y no podran ser invalidades prop de l’OEP en base a la nova interpretació de l’article 53(b) del CPE.

No obstant, ens hem de preguntar si aquestes patents europees concedides no podran ser invalidades pels Tribunals nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, que tenen incorporades a la seva legislació nacional les disposicions de la Directiva 98/44/EC, inclosa la prohibició de patentar les varietats vegetals i les races d’animals, així com els procediments essencialment biològics d’obtenció de vegetals o d’animals.

A Espanya, aquesta prohibició està contemplada a l’article 5, apartats 2 i 3 de la Llei de Patents, i pot constituir un motiu de nul·litat de la patent. Sobre la qüestió també podria pronunciar-se el Tribunal de Justícia de la Unió Europea si s’arribés a plantejar una qüestió prejudicial sobre la interpretació de la Directiva 98/44/EC.

Enllaços d’interès:

  • Comunicat de premsa de l’OEP de data 14.05.2020:

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514.html

  • Decisió G3/19:

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g190003ex1.html

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies