skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

Pot constituir la tècnica de transclusió (framing) d’obres protegides per drets d’autor un acte de comunicació pública d’aquestes obres?

El 2019 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va ser interpel·lat per interpretar el concepte de “comunicació al públic” de la Directiva 2001/29/CE de drets d’autor en una situació en la qual es fa servir la tècnica de transclusió (framing) per inserir obres protegides per drets d’autor en un lloc web de tercers.

A la seva sentència de 09/03/2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, el TJUE va declarar que la inserció, mitjançant aquesta tècnica, en llocs web de tercers d’obres protegides per drets d’autor posades a disposició del públic en un altre lloc web d’accés lliure amb la autorització del titular dels drets constitueix comunicació al públic si la inserció es produeix eludint les mesures de protecció contra el framing adoptades o imposades pel titular.

El TJUE va estimar que el titular està en el seu dret per adoptar o imposar mesures de protecció efectives contra el framing per tal de limitar l’accés a les seves obres a uns llocs webs determinats i que la posada a disposició secundària de les seves obres en altres webs mitjançant framing comporta comunicacions al públic diferents i, per tant, cadascuna d’elles requereix la seva autorització.

La sentència representa un triomf per als titulars de drets d’autor que volen controlar l’accés de les seves obres a internet. És un avis important per a tots aquells que pensen que el que es troba a la xarxa està lliure de drets i poden utilitzar-ho per als seus propis interessos. No és així quan existeix una posada a disposició a un públic nou, és a dir, un públic no pres en consideració pel titular en autoritzar la comunicació inicial.

Per veure la sentència completa, podeu seguir el següent enllaç:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238661&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6551238

Article d’ Emil Edissonov, Advocat de CURELL SUÑOL SLP

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies