skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es
Què Passarà Després Del Brexit?

Com es veuran afectades les marques i els dissenys de la Unió Europea amb el Brexit?

Després del Brexit, les marques de la Unió Europea (MUE) i els dissenys comunitaris (RCD) deixaran de tenir efectes al Regne Unit.

Tanmateix, tant les MUEs, com els RCDs registrats i en vigor seran automàticament clonats per la Oficina de Marques del Regne Unit (UKIPO), la qual crearà per a cada un d’ells una marca o un disseny nacional equivalent, denominats “marca comparable” o “disseny comparable”, que tindrà la mateixa prioritat, data de presentació i antiguitat.

Què s’ha de fer?

Els titulars de MUEs i RCDs ja registrats i en vigor el dia del Brexit no han de fer res ni pagar res per obtenir la continuïtat dels seus drets al Regne Unit mitjançant marques o dissenys comparables.

La UKIPO no expedirà cap certificat de registre específic per a les marques o els dissenys comparables, però tots els detalls figuraran a la seva base de dades.

Les marques tindran la mateixa data de renovació i els mateixos números de registre que la MUE de la qual deriva, precedida de “UK009”.

Igualment, per als dissenys, el número assignat serà el número de registre RCD de tretze dígits, precedit del prefix “9”.

Què passa amb les sol·licituds en tràmit?

Les sol·licituds en tràmit també deixaran de tenir efectes al Regne Unit, però per a elles no hi ha clonació automàtica en sol·licituds nacionals comparables.

Si els titulars de MUEs o RCDs en tràmit desitgen mantenir la seva sol·licitud de registre al Regne Unit hauran de presentar la sol·licitud corresponent i pagar les taxes oficials a la tarifa habitual d’una marca o un disseny nacional britànics.

En tots els casos enumerats, la UKIPO ha previst un període de nou mesos després  del Brexit per presentar sol·licituds nacionals sense perdre la prioritat i la data de presentació de la MUE o el RCD corresponent. Aquestes sol·licituds seguiran el procediment de tramitació de qualsevol marca o disseny nacional i podran ser l’objecte d’objeccions o oposicions.

S’ha de remarcar que les sol·licituds RCDs amb publicació ajornada, són tractades com a sol·licituds en tràmit a tots els efectes.

D’altra banda, actualment no existeix cap marc a la legislació del Regne Unit que creï el dret d’ajornar la publicació d’un disseny registrat.

Ara bé, a la pràctica, la UKIPO permet als sol·licitants ajornar la publicació d’un disseny fins a 12 meses com a màxim.

Què farem a CURELL SUÑOL per garantir la continuïtat dels drets dels nostres clients?

Tan aviat com el Brexit tingui lloc, els serveis tècnics i de manteniment de CURELL SUÑOL reprocessaran les dades de totes les MUEs i RCDs que estan a càrrec nostre, registrats o en tràmit i:

  1. Crearem nous registres independents de marques i dissenys nacionals britànics per a totes les marques o els dissenys comparables clonats a partir de les MUEs o els RCDs registrats, verificant les seves dades a la base de dades de la UKIPO i donant-les d’alta al nostre programa de manteniment per poder gestionar-ne la renovació.
  2. Generarem i enviarem, de la forma habitual i per endavant amb temps suficient, avisos de venciment de les renovacions corresponents a aquests nous registres, amb una atenció especial per als més urgents.
  3. Generarem i enviarem, als titulars de MUEs o RCDs sol·licitats i en tràmit, una proposta detallada i el pressupost corresponent per a la seva transformació en sol·licituds de marques o dissenys nacionals britànics dins el termini de nou mesos fixat per fer-ho.
  4. Estarem com sempre a la vostra disposició per resoldre dubtes i consultes.

 

© CURELL SUÑOL SLP, Octubre 2019

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies