skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

El Mobile World Congress és el congrés més important de l’àmbit de la comunicació i la telefonia mòbil a escala mundial. Aquest any se celebrarà del 28 de juny al 1 de juliol de 2021 de forma virtual y presencial a Barcelona.

Davant l’eventualitat d’infraccions de drets de propietat intel·lectual i industrial, un any més, els Jutges dels Jutjats Mercantils de Barcelona i els d’Alacant (aquests últims en tant que Jutjats de Marques de la Unió Europea i Dissenys Comunitaris) han adoptat un Protocol de guàrdia i actuació ràpida per a aquest congrés.

El Protocol permetrà els titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial (e.g. software, patents, marques ꟷespanyoles i de la UEꟷ, noms comercials, dissenys ꟷespanyols i comunitarisꟷ) obtenir mesures cautelars i altres mesures en un temps extraordinàriament reduït durant el mes de juny i el 1 de juliol de 2021 en casos d’infracció dels seus drets al congrés.

Pel que fa a les mesures previstes al Protocol, es donarà tramitació preferent i prioritària a les sol·licituds de diligències preliminars, de diligències de comprovació de fets i de mesures cautelars urgents (amb o sense audiència).

D’altra banda, aquelles persones o empreses que tinguin un temor raonable de ser subjectes passius d’una sol·licitud de mesures cautelars inaudita parte presentada per un competidor abans o durant la celebració del congrés, per evitar que s’adoptin aquestes mesures, podran presentar un “escrit preventiu”, que és una contestació anticipada o una oposició avançada a una previsible sol·licitud de mesures cautelars inaudita parte.

Pel que fa als terminis, les sol·licituds de diligències preliminars, de diligències de comprovació de fets i de mesures cautelars inaudita parte es resoldran en 2 dies (48 hores). Les mesures cautelars amb audiència del demandat es resoldran en un termini màxim de 10 dies si el demandat ha presentat prèviament escrit preventiu. Les sol·licituds d’escrits preventius s’admetran el mateix dia de la seva presentació (24 hores).

Els Jutjats de Barcelona executaran (immediatament) també les mesures relatives a infraccions de marques de la UE i de dissens comunitaris acordades pels Jutjats d’Alacant.

Aquest any, degut a la situació sanitària causada per la pandèmia del Covid-19 i la naturalesa híbrida (presencial i virtual) del congrés, els Jutjats podran acordar mesures cautelars i/o diligències urgents també contra actes d’infracció efectuats online i/o a les plataformes virtuals proporcionades per l’organització i donaran preferència a la celebració de vistes telemàtiques.

El text sencer del Protocol, en castellà, està disponible al següent enllaç: https://curellsunol.com/wp-content/uploads/2021/05/PROTOCOLO-MWC-2021-ES.pdf

Article d’ Emil Edissonov, Advocat de CURELL SUÑOL SLP

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies