skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

Els robots de cuina ens permeten preparar els àpats de forma més saludable i ràpida. En els últims anys les seves vendes s’han disparat, sobretot durant la quarantena pel Covid-19. Ha quedat ara l’oferta amb una opció menys? El robot “Monsieur Cuisine Connect”, un dels més populars i venuts a Espanya, ha de ser retirat del mercat. Examinem què ha dit la justícia i com afecta als consumidors que l’han comprat.

El 19 de gener del 2021 el Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona estimava la demanda de la companyia alemanya Vorwerk & Co. Interholding GmbH, fabricant de la màquina de cuina “Thermomix”, declarant que la cadena de supermercats Lidl Supermercats S.A. infringia, amb el seu robot de cuina “Monsieur Cuisine Connect”, la patent de Vorwerk que protegeix la tecnologia consistent en una “Màquina de cuina”.

En què consistia la qüestió principal? Segons el Tribunal, l’essència de la invenció reivindicada en la patent de Vorwerk consisteix en el fet que es poden pesar aliments amb independència que el got de batut estigui o no assegurat o que la tapa estigui oberta o tancada, sempre que la màquina de cuina estigui endollada al corrent i encesa. Això permet pesar alguna cosa col·locant-la sobre la tapa tancada sense haver d’obrir-la i també col·locant-la dins del got amb la tapa oberta. El robot “Monsieur Cuisine Connect” incorpora aquesta funció.

La sentència confirma la validesa de la patent de Vorwerk en declarar que a la seva reivindicació principal no hi ha una ampliació o generalització de matèria deguda a una modificació de la reivindicació principal respecte del text de la sol·licitud original (just el contrari, segons el Tribunal) i que reuneix els requisits de novetat i d’activitat inventiva, en contra d’allò que sostenia Lidl a la seva demanda reconvencional. El Tribunal destaca que “la solució tècnica era senzilla però no era òbvia, ja que a la vista dels documents referits ni es plantejava el problema d’una màquina de cuina que pogués realitzar la pesada d’aliments en el recipient o got d’agitació amb independència de l’estat de l’interruptor”.

Pel que fa a la infracció, la controvèrsia girava entorn de la interpretació de la característica consistent en què el got de batut i la tapa poden ser enclavats de tal manera que no sigui possible una intervenció dins d’aquest got durant el funcionament de la màquina.

A criteri de la sentència, la interpretació correcta és que quan la tapa s’enclava per gir al voltant de l’eix vertical, aquesta posició de gir defineix la posició de funcionament del got de batut de manera que no és possible una intervenció dins d’aquest got durant el funcionament.

Així, sobre la base de la prova i els vídeos aportats per Vorwerk de la realització i del funcionament del robot “Monsieur Cuisine Connect”, la sentència conclou que aquest reprodueix totes i cadascuna de les característiques de la reivindicació primera de la patent de Vorwerk, inclosa l’esmentada característica controvertida, tal com ha estat interpretada pel Tribunal. En conseqüència, i després de rebutjar els arguments addicionals de no infracció plantejats per Lidl en el sentit que el sistema de seguretat, l’accessori amb fulles, l’accessori batedor i l’orifici d’ompliment de la tapa permetrien intervenir a l’interior del got de batut mentre està funcionant, la sentència declara que Lidl infringeix la patent de Vorwerk.

Quines són les conseqüències per a Lidl? Doncs haurà de deixar d’importar, emmagatzemar, oferir i comercialitzar el robot “Monsieur Cuisine Connect” i retirar-ne del mercat (botigues i magatzems) totes les unitats. A més, haurà de pagar les costes del judici, així com una indemnització a Vorwerk pels danys i perjudicis causats, l’import dels quals serà determinat en execució de sentència una vegada aquesta esdevingui ferma.

Ara Lidl pot interposar recurs d’apel·lació contra la sentència; no obstant, ha de complir tots els extrems de la condemna. En cas contrari, Vorwerk podrà sol·licitar-ne l’execució provisional.

La sentència està ben motivada i redactada; analitza de manera detallada i dona resposta raonada a totes les qüestions tècniques controvertides, recolzant-se en tot moment en la prova documental i gràfica aportada i en els pronunciaments dels perits que han intervingut. Sembla que Lidl ho tindria difícil en apel·lació.

I com afecta als consumidors? Si la sentència finalment esdevé ferma, serà interessant veure com Lidl gestiona la garantia legal i el servei postvenda de les màquines ja adquirides pels consumidors. Aquests no les han de retornar a conseqüència de la infracció de patent (ningú no les hi prendrà, poden estar tranquils); podran continuar gaudint de la garantia legal mínima de 2 anys a partir de la data de la compra (reforçada en els primers 6 mesos), que inclou la reparació gratuïta (que implica disponibilitat de peces de recanvi), la substitució gratuïta, la rebaixa del preu i la resolució del contracte amb el venedor (arts. 118 i 120 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris).

Si el producte adquirit resulta defectuós, el consumidor pot optar entre exigir la seva reparació o la seva substitució, tret que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada (art. 119.1 de l’esmentada Llei). Entenem que, si la sentència esdevé ferma, la substitució de la màquina de cuina de Lidl es veurà compromesa i potser serà impossible, de manera que el consumidor només en podria exigir la reparació. En qualsevol cas, sobre aquest aspecte pot haver-hi punts de vista discordants.

En la nostra Newsletter de novembre de 2020 ja vam informar sobre els antecedents de la sentència. Vegeu AQUÍ l’article rellevant.

Article d’ Emil Edissonov

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies