skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

L’Oficina de Propietat Intel·lectual Ucraïnesa (OPIU) està funcionant de forma ininterrompuda per tal de garantir el sistema de drets de propietat industrial i intel·lectual (DPIs) en el país.

El 24 de febrer del 2022 es va introduir la Llei Marcial que, entre d’altres, estableix un marc de seguretat en cas que no puguin respectar-se certs terminis que afecten els DPIs, considerant que concorren circumstàncies de “força major”. No obstant, el text de la llei generava dubtes respecte dels terminis que impliquen a titulars de drets de PI que no són ciutadans ucraïnesos o no tenen domicili a Ucraïna.

Per sortir al pas d’aquests dubtes, l’1 d’abril del 2022 es va adoptar la Llei 2174-IX “Sobre la protecció dels DPIs durant la vigència de la Llei Marcial en relació amb l’agressió militar de la Federació Russa contra Ucraïna” (la Llei) que va entrar en vigor el passat 13 d’abril.

La Llei aclareix la situació tot preveient:

 • La suspensió dels terminis relatius a la protecció i adquisició de DPIs, marques, invencions, models d’utilitat, dissenys industrials, topografies de semiconductors, indicacions geogràfiques, drets d’autor i obtencions vegetals, durant la vigència de la Llei Marcial, a partir del 24 de febrer del 2022. A més dels terminis generals de tramitació i manteniment dels DPIs previstos en les corresponents lleis de PI, la suspensió també afecta els terminis per a:
  • presentar oposicions contra sol·licituds de marques nacionals i registres internacionals que designen Ucraïna;
  • impugnar les decisions de l’OPIU davant dels tribunals;
  • presentar recursos davant de la Sala de Recursos de l’OPIU;
  • presentar accions de nul·litat de patents;
  • presentar sol·licituds de restabliment dels terminis incomplerts, etc.
 • La continuació de la validesa dels DPIs, els terminis dels quals s’hagin suspès.
 • La possibilitat de pagar els drets de manteniment (taxes de renovació i anualitats), que vencien o vencin dins del període de vigència de la Llei Marcial, dins dels 90 dies següents a l’aixecament del règim de la Llei Marcial, sense pagar cap taxa de pròrroga o restabliment.
 • La possibilitat que els titulars de DPIs realitzin les accions necessàries per a la seva protecció i defensa, és a dir, presentin sol·licituds, respostes a objeccions o oposicions, etc, dins dels 90 dies següents a l’aixecament del règim de la Llei Marcial, sense pagar cap taxa de pròrroga o restabliment.

Segons la Llei, aquests terminis es comptaran a partir del dia següent de la data en què cessi o s’aixequi el règim de la Llei Marcial.

Les disposicions esmentades no impliquen que els titulars estiguin explícitament exempts de l’obligació de realitzar tots els tràmits requerits per tal de mantenir i protegir els seus DPIs.

 

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies