Barcelona

L’Oficina principal de Barcelona està situada a la zona nord de l’Eixample (Via Augusta, 21), districte de negocis per excel·lència, a tocar de la Cambra de Comerç i del Centre d’Innovació i Desenvolupament (CIDEM).

Situada al cor d’una de les regions europees amb més dinamisme i vitalitat, Barcelona es troba entre les deu primeres ciutats en recepció d’inversió estrangera, producció científica, previsions de creixement de valor afegit i centre per als negocis. La seva privilegiada situació geogràfica afavoreix els intercanvis internacionals i permet comunicacions àgils amb les seus de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) a Ginebra, de l’Oficina Europea de Patents (EPO) a Munic i a La Haia, i de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) a Alacant.

A l’oficina de Barcelona es centralitza la nostra activitat i es presta assessorament directe als clients. Aquí es realitzen la majoria dels estudis i informes tècnics i jurídics.


Madrid

Disposem d’una oficina de gestió a Madrid (Paseo de La Habana, 9-11), a curta distància de la nova seu de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), organitzada per a gestionar la tramitació dels procediments administratius i els contactes directes amb l’OEPM, particularment per a la presentació de sol·licituds de registre (patents, models, marques, dissenys) i de qualsevol tipus de documents o actuacions que requereixen la presència en l’esmentat Organisme, així com per a mantenir, quan l’assumpte ho requereix, contactes i entrevistes personals amb els examinadors, lletrats i funcionaris responsables dels casos dels nostres clients.


Alacant

Alacant és la seu de l’Oficina de marques i dissenys europeus (denominada Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unio Europea, EUIPO). La nostra oficina de gestió d’Alacant (C/ Pérez Medina, 23) està concebuda per a controlar i agilitzar la presentació directa de sol·licituds i escrits prop de l’EUIPO, particularment en aquells assumptes que comporten un gran volum de documents i proves en temes de marques de la UE i dissenys comunitaris. Ens permet mantenir també una relació de proximitat amb el Tribunal de Marques de la Unió Europea, la seu del qual és en aquesta ciutat.