Entre els nostres clients es compten importants grups industrials espanyols i estrangers, amb un pes específic indiscutible en l’escenari europeu i una gran projecció mundial. Empreses i creadors de reconegut prestigi en els sectors més diversos confien en nosaltres per a l’obtenció i defensa dels seus drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Entitats de dret públic, institucions financeres, companyies asseguradores, fundacions, consorcis i centres d’investigació són organitzacions amb necessitats especifiques en materia de Propietat Industrial i que exigeixen un tractament diferenciat.

Bona part dels nostres clients nacionals són petites i mitjanes empreses amb vocació exportadora, veritables protagonistes del teixit industrial de l’euro-regió mediterrània. N’hi ha amb perfils summament dinàmics, que generen un flux continu de creativitat per a productes amb valor afegit -a mig camí entre l’art i la indústria- en el terreny de la perfumeria, la moda i el mobiliari, l’edició de productes culturals i de lleure domèstic. Però no manquen les de tall més tradicional en camps tan innovadors com la indústria química i farmacèutica, la indústria automobilística, mecànica i tèxtil, la producció de maquinària industrial, l’alimentació i les begudes, l’òptica, les telecomunicacions, l’electrònica i altres sectors d’alta tecnologia.

Com a agents de la Propietat Industrial assessorem empreses de construcció i enginyeria civil, de transport, distribució i logística, entitats mèdico-sanitàries, farmacèutiques, importants actors en el món de la moda i la perfumeria, rellevants productors vitivinícoles i coneguts grups hotelers i de restauració.

Els empresaris individuals i els particulars també mereixen tota la nostra atenció, ja que són ells -tot sovint- qui plantegen qüestions que ens exigeixen més esforços per determinar quin és l’objecte de la protecció desitjada i quin instrument o instruments legals són els més adequats per a obtenir-la.