skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

La protecció d’invencions pot obtenir-se sota diferents modalitats segons els casos: patents models d’utilitat.

Es poden protegir com a patent les invencions noves que impliquin una activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicació industrial.

Es considera que una invenció és nova quan no està compresa dins l’estat de la tècnica. L’estat de la tècnica està constituït per tot allò que abans de la data de presentació de la sol·licitud de patent s’ha fet accessible al públic per una descripció escrita o oral, per una utilització o per qualsevol altre mitjà.

Es poden protegir com a model d’utilitat les invencions que consisteixin a donar a un objecte una configuració, estructura o constitució de la qual resulti algun avantatge per al seu ús o fabricació.

Per assistir els nostres clients en la protecció de les invencions, estem acreditats davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), l’Oficina Europea de Patents (EPO) i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).

Les nostres funcions inclouen, entre altres:

 • Recerques i informes sobre l’estat de la tècnica.
 • Informes sobre patentabilitat i riscos d’infracció.
 • Estudi, presentació i tramitació de sol·licituds de registre de patents, models d’utilitat, certificats complementaris de protecció, a nivell nacional i internacional: patents i models d’utilitat espanyols, patents europees, patents internacionals (PCT) i, en un futur proper, patents unitàries.
 • Validació de patents europees.
 • Protecció de patents i models d’utilitat a l’estranger a través de la nostra xarxa de corresponsals arreu del món.
 • Vigilància i manteniment de carteres de patents i models d’utilitat.
 • Auditoria de carteres de patents en totes les modalitats indicades.
 • Assessorament en transferència de tecnologia y llicències d’explotació
 • Inscripció de transferències i llicències de patents i models d’utilitat.
 • Vigilància tecnològica.
 • Preparació i presentació d’oposicions, accions de nul·litat i recursos.
 • Accions extrajudicials de reclamació per infracció de drets.
 • Negociacions i mediació en procediments de resolució de conflictes.
 • Traduccions tècniques dels i als idiomes espanyol, anglès, francès, italià i alemany.
 • Gestió administrativa de documents, legalitzacions, etc.
Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies