La fermesa de la trajectòria de CURELL SUÑOL es fonamenta en tres valors que ens distingeixen:

La voluntat d’oferir diàriament als nostres clients una assistència directa, completa i eficaç per obtenir, gestionar i fer valdre drets de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual, tant a Espanya com a qualsevol altre país o territori.

Un esforç en l’actualització permanent que ens permet estar al dia de les constants novetats en els coneixements, les tendències i la legislació en materia de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual.

Una dilatada vocació internacional que ha fet de CURELL SUÑOL una referència per a especialistes en drets de Propietat Industrial i Intel·lectual arreu del món.