En pocs anys, la innovació tecnològica i la globalització s’han revelat com els motors d’un canvi constant que imprimeix una velocitat de creuer vertiginosa a les activitats quotidianes. Nous productes, noves tècniques, nous mercats, nous canals de comercialització o noves formes de negoci sorgeixen cada dia.

La Propietat Industrial i Intel·lectual ofereix a empreses i a particulars instruments eficaços per a protegir a títol de patent, marca, model, disseny o dret d’autor, els fruits del seu treball diari, traçant fronteres que delimiten l’abast tècnic, conceptual i territorial dels drets d’exclusiva que corresponen a cadascú. Aquests instruments legals contribueixen decisivament a fer que la velocitat dels canvis no destrueixi els negocis i les iniciatives, perquè la protecció dels resultats de l’esforç per innovar és tan important com les mateixes idees creatives.

La provada eficàcia de les eines clàssiques de registre -patents, marques, models i dissenys- no té perquè estar renyida amb el desenvolupament de la protecció del dret d’autor o les denominacions d’origen. No obstant, la proliferació de noves formes d’identificació en el mercat global (com els noms de domini a Internet), l’accessibilitat de la informació tecnològica i l’increment de la pirateria són qüestions que plantegen problemes espinosos.

Una gestió adequada dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual garanteix la possibilitat de fer front a aquests reptes amb garanties d’èxit. No és difícil, quan se sap com fer-ho. Aquesta és la nostra feina.