El nostre despatx es dedica a activitats relacionades amb la Propietat Industrial i Intel·lectual, que comprenen els serveis propis d’una agència de Propietat Industrial, així com serveis tècnics i jurídics, tals com recerques, anàlisi de llibertat d’explotació, informes pericials i dictàmens, assessorament en transferència de tecnologia i llicències, litigis i accions antipirateria.

Una protecció adequada en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual permet que els inventors, dissenyadors, creadors i empreses puguin gaudir de drets d’exclusivitat envers de tercers.  L’obtenció, la gestió i la defensa de drets de Propietat Industrial i Intel·lectual són els tres objectius primordials dels nostres serveis: els oferim essent plenament conscients dels condicionants propis de tota economia de lliure mercat, la importància crítica dels temps de resposta i la necessitat de trobar solucions a costos raonables.