CURELL SUÑOL compta amb un equip d’agents de la Propietat Industrial espanyols, agents de patents europees i agents europeus de marques i dissenys, experts en la protecció de les invencions, els dissenys i els signes distintius.

Els serveis de la nostra agència de Propietat Industrial comprenen les activitats necessàries  per al registre, manteniment i defensa legal i administrativa de patents, models d’utilitat, dissenys industrials, marques i noms comercials.