CURELL SUÑOL compta amb un equip d’experts i d’advocats especialitzats en Propietat Industrial i Intel·lectual a través dels quals oferim un ventall de serveis jurídics que comprenen tant l’assessorament com l’actuació davant dels Tribunals de Justícia.

Els nostres serveis comprenen:

 • Informes sobre riscos d’infracció
 • Auditoria de carteres de drets de Propietat Industrial
 • Traduccions jurades
 • Transferències i llicències
 • Redacció i revisió de contractes
 • Tramitació de procediments administratius i judicials de caducitat i nul·litat
 • Reclamacions extrajudicials per infracció de drets
 • Accions judicials per infracció de drets i competència deslleial
 • Negociacions i mediació en procediments de resolució de conflictes
 • Assessorament i serveis legals especialitzats en litigis i procediments judicials
 • Dictàmens legals
 • Serveis legals contra la pirateria i la falsificació
 • Vigilància duanera
 • Valoració de béns intangibles: patents, marques, noms comercials i dissenys industrials.
 • Protecció de noms de domini
 • Preparació i tramitació de demandes segons el Mecanisme Unificat de Resolució de Controvèrsies (MURC)

Les àrees més importants on treballem són:

 • Drets de Propietat Industrial
 • Competència deslleial
 • Drets d’autor
 • Falsificacions i pirateria
 • Mesures en frontera
 • Noms de domini
 • Internet
 • Denominacions d’origen